Tuesday, May 19, 2009

Kilimanjaro Plains (Animal Kingdom)

Taken on the Kilimanjaro Safari at Animal Kingdom.

Wednesday, April 15, 2009

Vooooo


Vooooo, originally uploaded by EduardoCosta.

Friday, April 10, 2009

Kaikoura New Zealand - Seal Colony

Thanks to Elguapo KIwi for taking this photo in Kaikouru just after Christmas.

Pukeko Bird - New Zealand Friend


Pukeko Bird, originally uploaded by elguapo_kiwi.

This is an native New Zealand Pukeko. It is a flightless bird. Thanks to for taking this at Kiwi World in Otorohanga.